Follow the shadows


Polski system edukacji zamyka dzieci w murach domu, klasy i szkoły. Chcemy otworzyć zmysły uczniów przez zajęcia outdoor. Prowadząc lekcje na świeżym powietrzu, mając bezpośredni kontakt z naturą, pokazujemy, że naukę można czerpać z otaczającej nas przyrody. Nie jest możliwy prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów bez interakcji ze środowiskiem naturalnym. Outdoor stwarza pozytywny klimat uczenia, który za przykładem islandzkich szkół, jak cienie, staramy się wdrażać w naszej szkole. Organizujemy zajęcia matematyki, przyrody, języka angielskiego, wych. fizycznego oraz rewalidacji w terenie. Przygotowujemy dla uczniów ścieżki zdrowia, aerobik, relaksacje, wracamy do gier planszowych, gimnastyki śródlekcyjnej i ręcznych robótek. Wykorzystujemy elementy języka angielskiego na zajęciach dydaktyczno wychowawczych. Aktywizujemy rodziców, włączając ich w proces edukacyjny ich dzieci poprzez zajęcia otwarte. Odkryłyśmy szczyty innego systemu nauczania i wdrażamy go w realia naszej szkoły.