Futurystycznie, prosto z Lizbony


Kurs „ICT AND FREE WEB TOOLS IN EDUCATION”, Lizbona.

Moduły podjęte na kursie: Techniki foto- filmowe, Narzędzia Web 2.0, Platforma Moodle w klasie, TIK w projektach europejskich, Multimedia, Gamifikacja, Narzędzia Google w klasie, Appki w edukacji, Smartfony w klasie, wizyta w Futurystycznej Klasie-Laboratorium Uniwersyteckim i Technikum.

Cel: poznanie nowości w zakresie nauczania za pomocą nowoczesnych narzędzi TIK do wykorzystania na zajęciach, konkursach, w projektach edukacyjnych eTwinning.