Gazetka szkolna podsumowująca mobilności


Fotografia przedstawia jedno z wielu podjętych dotychczas działań upowszechniających rezultaty projektu Erasmus + w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku- gazetkę umieszczoną w centralnym miejscu naszej placówki, w przygotowanie której włączyli się również uczniowie. Stanowi ona swego rodzaju podsumowanie dotychczas zrealizowanych mobilności zagranicznych głównie w postaci relacji fotograficznej ze szkoleń.