Gdzie jest autor?


 

Zdjęcie wykonano podczas zajęć Erasmusa + prowadzonych w Lwówku przez Lokalną Grupę Działania KOLD. Zajęcia z zakresu fotografii odbywały się przez dwa lata, a prowadzone były w ramach projektu współpracy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Słowacji, na Litwie oraz we Francji. Zwieńczeniem kursów było wspólne spotkanie w Strasburgu i wybór najciekawszego zdjęcia spośród 50 fotogramów.