Gimnazjalny przegląd prasy


Raz w miesiącu wszyscy uczniowie Gimnazjum w Janikowie biorą udział w przeglądzie prasy. Na początku lekcji przeznaczonej na tę akcję uczniowie czytają wybrane przez siebie czasopisma w czasie określonym przez nauczyciela. Następnie dzielą się informacjami i dyskutują na temat przeczytanych artykułów. Czasopisma są kupowane ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektu ERASMUS+ „Po prostu czytaj!”.