Górski przygotowuje się do wizyty uczniów z Hiszpanii


Hiszpanie przyjeżdżają 2 kwietnia, czasu coraz mniej!
Spotykamy się co czwartek, żeby dobrze przygotować lekcję w Muzeum Narodowym i spacer po Warszawie!
Na zdjęciu, oglądamy stronę z prezentacjami na TwinSpace.