Górski&Diego – warsztat na temat KHAN Academy w szkole


W ramach pierwszej wizyty projektowej hiszpańskich nauczycieli w Warszawie (18-24 stycznia), Zespół Szkół 49 w Warszawie zorganizował serię otwartych warsztatów dla nauczycieli.

Na zdjęciu uczniowie gimnazjum Górskiego asystują nauczycielom w poznawaniu platformy KHAN Academy. Jak widać, uczennice 3bg z powodzeniem przekazały wiedzę hiszpańskiemu koordynatorowi:)