Goście u „Jeżyków”


W ramach projektu Through democracy to literacy”  realizowanego w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu partnerzy zapoznali się z metodą strategicznej polistymulacji. Zastosowanie masażu dźwiękiem bardzo zainteresowało gości ze Słowenii, Hiszpanii i Islandii. Oprócz terapeutycznego charakteru zajęć mającego na celu relaksację i rozluźnienie napięcia mięśniowego goście mogli zaobserwować aktywność własną dzieci, które współdecydowały o czasie prowadzenia zajęć,  jak również same podejmowały zabawy misami i monochordem.