GPS znajdzie wszystko


Grupy przygotowują się do tematycznej gry miejskiej z GPS-em, zwanej z angielska geocaching – na pierwszym planie grupa polska. Zdjęcie przedstawia pierwszy etap zadania – ładowanie odpowiedniego oprogramowania na telefony komórkowe oraz zapoznawanie się z instrukcjami. Gra polega na tym, że za pomocą GPS znajduje się miejsce o określonych współrzędnych geograficznych, w którym ukrywa się skarb – w naszym przypadku fragment wiersza utrwalony w architekturze Brugii.