Greek adventure


Nasza grecka przygoda ze sztuką grecką.
Niesłyszący uczniowie z Polski, Niemiec, Słowenii i Rumunii i Grecji biorą udział w warsztatach artystycznych – Ekspresja przez sztukę w ramach projektu KA2 Breaking the Silence. The silence have been broken.