Green in Math !


Celem projektu było doskonalenie kompetencji językowych przez nauczycieli, dzięki różnym wyjazdom do zagranicznych szkół. Jednym z efektów działań jakie nastąpiło to  lekcje matematyki jak i godzin wychowawczych wzbogaciły się o akcenty języka angielskiego. Uczniowie poznawali matematykę od kuchni angielskiej, tradycyjne słowa i zwroty matematyczne przyjmowały również angielskie nazwy. Dodatkowo młodzież poznała trochę irlandzkiej historii, kultury, sztuki, życia codziennego, a także zapoznali się ze szkolnictwem tamtejszych krajów.