Greener eTwinners for a Greener Future – projekt eTwinning


Projekt eTwinning Greener eTwinners for a Greener Future miał na celu uświadomienie i uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska oraz podniesienie świadomości i wiedzy o elektrośmieciach. Akcja zbiórki elektrośmieci przebiegała równocześnie w czterech krajach partnerskich. Młodzież sama zaprojektowała i wykonała ulotki i plakaty, które posłużyły do akcji informacyjnej w lokalnym środowisku, poprzedzającej zbiórkę elektrośmieci w Gimnazjum nr 3 we Włocławku.