Grupa Erasmus+ LO Nr I w Kępnie obserwuje ptaki na stawach w Kostowie


Dnia 21 III 2016 roku gościł w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ekspert przyrodniczy podczas wykładu podzielił się z grupą Erasmus+ swoją wiedzą ornitologiczną. Następnie udał się wraz z młodzieżą do Kostowa. Tam obserwował wraz z uczniami ptaki żyjące wśród okolicznych stawów.