Grupa Erasmus+ LO Nr I w Kępnie w Hydropolis we Wrocławiu


Dnia 14 III 2019 roku grupa Erasmus+ Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego udała się z wizytą do Wrocławia. Głownym punktem programu było zwiedzanie Hydropolis, podczas którego młodzież szczególnie zainteresowała się czasową wystawą poświęconą wzajemnym relacjom wody z lasem. Zagadnienia: kształtowania przez lasy obiegu wody w przyrodzie, ograniczenia intensywności zjawisk ekstremalnych czy poprawy jakości i stanu wód okazały się pomocne w związku z tegoroczną realizacją programu.