Grupa Erasmus+ LO Nr I w Kępnie z wizytą u Burmistrza Miasta i Gminy Kępno


Dnia 14 III 2017 roku grupa Erasmus+ Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kepnie gościła w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno. Spotkała się z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Inspektorem w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz asystentem burmistrza, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie: jakie wyzwania stoją przed włodarzami miasta, a związane są z rozwojem miasta Kępna.