Grupa Erasmus+ z Kępna propaguje projekt podczas Drzwi Otwartych


Dnia 27 lutego 2016 roku odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie Drzwi Otwarte, podczas których reprezentantki grupy Erasmus+ zapoznały zebranych gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli z głównymi założeniami projektu. Dziewczyny opowiedziały także zebranym o tegorocznych dokonaniach grupy, przedstawiając prezentację multimedialną na ten temat. Wyświetlono również film instruktażowy i następnie rozdano gotowe karmniki dla ptaków wykonane metodą recyklingu.