Gwintowanie pneumatyczne mechatronika


Zdobywanie doświadczenia zawodowego przez młodego mechatronika w trakcie odbywania czterotygodniowego stażu zawodowego w ramach programu Erasmus+ w przedsiębiorstwie w Hiszpanii. Zdjęcie przedstawia stażystę podczas przygotowywania do pracy ramienia pneumatycznego, na końcu tego ramienia jest głowica obrotowa sterowana powietrzem z zamontowanym gwintownikiem. Kolejnym etapem pracy uczestnika projektu było precyzyjne gwintowanie otworów w aluminiowym detalu –  półprodukcie zgodnie z zamówieniem klienta, części wykorzystywanej do dalszej obróbki. Do dodatkowych zadań Mateusza, ucznia klasy czwartej Technikum mechatronicznego w Tomaszowie Mazowieckim  należało ustawienie parametrów eksploatacyjnych ramienia pneumatycznego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.