Hello Song


‘Hello Song’ to jedno z pierwszych zadań naszego projektu. Celem tego zadania było zaprezentowanie zwrotów grzecznościowych krajom partnerskim w języku polskim. Piosenka została wykonana przez uczniów klasy II  Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra  hr. Fredry w Częstochowie.