Historia Europy po angielsku


W Szkole Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Truskolasach dobiega końca projekt „Nauczyciel obywatelem Europy” w ramach programu POWER.
Efektem projektu są m.in eksperymentalne zajęcia metodą CLIL. Były to zajęcia z matematyki, informatyki i historii prowadzone w języku angielskim. Dzięki takiej metodzie nauczania uczniowie przyswajają omawiane treści w obu językach, poszerzają słownictwo fachowe związane z daną dziedziną nauki, a przede wszystkim zwiększają umiejętności komunikacyjne.