Historia sztuki po angielsku


Od dwóch lat w naszej szkole odbywają się zajęcia z historii sztuki prowadzone w języku angielskim. Uczniowie pod okiem nauczycieli: historyka sztuki – Marii Bitki i anglistów Jolanty Ruteckiej i Łukasza Piotrowskiego poznają m.in. historię włoskiej architektury (co widać na załączonym zdjęciu). Zajęcia prowadzone są metoda CLIL – dzięki czemu uczniowie mają możliwość żeby zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem związanym z daną dziedziną, uczą się wypowiadać i formułować swoje tezy, w obcym dla nich języku angielskim. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.