Hiszpańsko-afrykańska przygoda radomskiego Ekonomika!


Celem przedsięwzięcia był rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nabycie nowych umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Odbyła się mobilność 15 uczniów ZSE w Radomiu do szkoły w Ceuta w Hiszpanii, na terenie północnej Afryki!

Polscy i hiszpańscy uczniowie stworzyli symulacje 6 wirtualnych firm. Wykorzystując nowoczesne technologie ICT:

  • przeanalizowali potrzeby rynku
  • zdefiniowali strukturę organizacyjną firmy, profil, grupę docelową
  • przydzielili sobie funkcje
  • przeprowadzili analizę SWOT projektu i symulację rekrutacji pracowników oraz negocjacje handlowe
  • opracowali budżet i promocję
  • zaplanowali programy naprawcze

Zadanie oswoiło młodzież z ryzykiem prowadzenia działalności, zachęciło ją do podejmowania przedsiębiorczych decyzji i poprawiło jej kompetencje społeczne. Pobyt w rodzinach hiszp., zajęcia integracyjne, wycieczki edukacyjne i kulturoznawcze (m.in. do Maroko) pozwoliły uczniom doskonalić języki obce i promowały ich aktywne obywatelstwo europejskie.