Holla Valencia !!!


Holla Valencia – Cześć Walencjo !!!!!!!!!!

To krótki tytuł naszego projektu realizowanego w okresie 0d 01.12.2017 do 30.11.2019  w pięknym hiszpańskim mieście Valencia.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie. W projekcie wzięło udział 40 uczniów na kierunku technik logistyk oraz technik elektryk. Podczas 3 tygodniowych staży młodzież poznała środowisko zawodowe firm w Hiszpanii, kulturę tego kraju a przede wszystkim poprawiła znajomość języka obcego i pewność siebie.