Iвана Купала


Zdjęcie wykonane 21 września 2021 roku w czasie realizacji działań projektu “Z przeszłością w przyszłość” w miejscowości Pavlivka na Wołyniu. Uczestnicy projektu rekonstruowali tego popołudnia obrzęd Iвана Купала czyli Nocy Kupały zwany również Sobótką – obchodzony w słowiańskiej tradycji nocą z 21 na 22 czerwca. Na fotografii jedna z uczestniczek projektu – Solomia, a w tle żar kultowego ogniska. Po odśpiewaniu tradycyjnych pieśni, tańcach i zabawach przy ognisku był również czas na puszczanie wianków w miejscowej rzeczce.