ICT: Uczenie się przez działanie


Nauczyciele Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza z Jelcza-Laskowic wzięli udział w tygodniowym szkoleniu, podczas którego stawili czoła ICT w klasie. Urządzenia takie jak tablety, laptopy lub smartfony z wieloma systemami operacyjnymi i tysiącem aplikacji wydają się być wciągającym uczniów  środowiskiem, które można doskonale wykorzystać podczas zajęć typu: uczenie się przez działanie. Liczymy na kolejne możliwości rozwoju w karierze zawodowej nauczyciela. Uważamy, że takie
szkolenia mają realny i zauważalny wpływ na efekty kształcenia w naszej placówce. Przez udział w kursie możemy m.in. zaproponować uczniom inne metody nauki, co może wpłynąć na podniesienie wyników ocen i egzaminów zewnętrznych. Nasza motywacja na rzecz działań szkoły znacząco wzrosła, czujemy się zainspirowani do szukania nowych rozwiązań w pracy nauczyciela. Nauczyliśmy się jak wykorzystywać ICT w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.