ICT w edukacji przedszkolaków


Wykorzystując ICT w pracy dydaktycznej przedszkola umożliwiamy dzieciom korzystanie z programów i zasobów informatycznych, wzbogacających proces poznawczy. Pomagamy kształtować postawę odpowiedzialnego posługiwania się komputerem oraz najnowszymi technologiami cyfrowymi. Zastosowanie ICT na zajęciach dydaktycznych pozwala nauczycielom naszego przedszkola uatrakcyjnić zajęcia oraz w innowacyjny sposób realizować podstawę programową. Działania realizowane są w ramach projektu CREATIVITY IN TEACHING AND LEARNING USING ICT: THE DIGITAL CLASSROOM.