Idealne miasto


Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach i Oberschule Achtern Diek w Nordseekuste, Niemcy podczas mobilności w Krynicy Zdrój  odkrywali podobieństwa i różnice w tradycji i kulturze. Potencjał wynikający z różnorodności ich talentów, umiejętności, zainteresowań i potrzeb znalazł odbicie w stworzonej makiecie idealnego miasta spełniającego oczekiwania twórców i potencjalnych mieszkańców. Mobilność była elementem projektu Siła w naszej różnorodności – Diversity is our Power, podczas którego młodzież kształciła postawy otwartości i tolerancji.