Idzie nowe! … z Maltą!


Kurs metodyczny dla anglistów Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised odbył się w Executive Training Institute w St.Julian’s na Malcie. Podejmował on zagadnienia dt. najnowszej metodyki i dydaktyki oraz dał możliwość nawiązania kontaktów z nauczycielami z Europy. Oprócz nauki, po południu był czas na zwiedzanie dziedzictwa kulturowego bogatej historycznie Malty, poznanie mentalności jej mieszkańców, historii i zabytków. Wszystkim polecam taką formę nauki, bo to łączenie przyjemnego z pożytecznym.