Ile warte jest dla Ciebie życie ludzkie?


Życie ludzkie, jedno z najważniejszych i fundamentalnych wartości. Życie ludzkie bez względu na rasę, pochodzenie, orientację seksualną, kolor skóry, czy wyznanie musi być traktowane jako wartość nadrzędna i bezwzględna. Tak jak sama Unia Europejska, która opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, równości, jak również poszanowania praw człowieka. Podczas długoterminowego projektu „FirstAid4Youth” uczestnicy z 11 państw europejskich wzbogacali swoją wiedzę, umiejętności i postawy w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pomocy psychologicznej ofiarą i poszkodowanym, rzeczywistych symulacjach w warunkach odciętych od cywilizacji, symulacjach wypadków samochodowych, efektywnego postępowania w kontekście złamań, oparzeń, krwotoków, zabezpieczenia miejsc wypadków.