Inauguracja mobilności w Turcji


 

Dziś odbyło się uroczyste rozpoczęcie mobilności w Turcji w ramach projektu Erasmus +, gdzie gospodarze oraz partnerzy zaprezentowali swoje szkoły, miasta i regiony, co pozwoliło nawiązać bliższą relację. Mieliśmy również okazję wysłuchać prelekcji nt. “Wpływu śladu ekologicznego na bioróżnorodność”, który został wygłoszony przez pracownika tutejszego uniwersytetu przyrodniczego.