Included cultured niepełnosprawni uczniowie podbijają Europę


Kultura dostępna dla wszystkich pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Poznajemy kulturę Rumunii – dzień otwarcia mobilności C2 – folk dance day, Santau, Rumunia