#InclusionPack


Projekt partnerstwa strategicznego organizacji z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Cypru, Hiszpanii oraz Katalonii. Przedmiotem naszej pracy jest wypracowanie i upowszechnianie kompletu materiałów edukacyjnych dla młodzieży, nauczycieli i pracowników młodzieżowych o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji w sieci. Jednym z haseł przewodnich naszych działań wychodzących naprzeciw temu problemowi jest przedstawiony na zdjęciu #InclusionPack.