“Innowacyjne strategie kształcenia młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych”


Uczniowie biorący udział w projekcie w dniu 11.02 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Warsztaty zaproponowane przez pracowników Uniwersytetu pozwoliły uczniom poznać właściwości fizyczne i cieplne drewna. W praktyce sprawdziliśmy m.in. czym jest gęstość drewna i porowatość. Dodatkowo przekonaliśmy się, że można pić przez fragment drewna jak przez rurkę. Zapoznaliśmy się również z najnowszymi technologiami określania ciepła spalania drewna i produktów biomasy tj: miskantus czy krzewy Goi.