Innowcyjny nauczyciel


Projekt  obejmował szkolenia kadry Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Dziesięciu nauczycieli wzięło udział w 2-tygodniowych szkoleniach w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie w okresie od 31.12.2016 r. do 30.12.2017 r. Uczestnicy projektu to nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii, przedmiotów turystycznych oraz informatycznych.

http://www.zs6.pl/informacje/aktualnosci/nauczyciele-sie-ucza,art1965/