Inspiracje, motywacje i znaczenie zagranicznych praktyk zawodowych dla uczestników programu Erasmus+


Cele i strategie realizowanego w Zespole szkół projektu dotyczącego zagranicznych praktyk zawodowych. Inspiracje, motywacje i wartość dodana zagranicznych praktyk zawodowych.