Inspirujące doświadczenia -niezwykła atmosfera – międzynarodowe relacje


W ramach projektu Power „Nowa jakość” nauczycielka 63 LO im. L. Kossutha w Warszawie uczestniczyła w kursach dotyczących pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych we Florencji i w Yorku. Celem kursów było wzbogacenie wiedzy dotyczącej autyzmu, dysleksji , edukacji włączającej, motywowania uczniów do nauki i własnego rozwoju. Wyjazdy były wspaniałą okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń, wspólnego uczenia się, rozwoju kreatywności, nawiązywania wzajemnych relacji. Okazuje się, że pomimo pochodzenia z różnych krajów, kultur, wykorzystywania odmiennych metod, mieliśmy ze sobą wiele wspólnego, a najważniejsza była pasja!