Inspirujemy się nawzajem


Szukając sposobów na naukę  nowoczesną i efektywną dla ucznia nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach trafili do szkoły I.E.S. Francisco Garcia Pavon w Tomelloso. Hiszpańscy nauczyciele języków obcych i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych pokazali nam swoje lekcje, metody pracy i dostępne źródła, które zainspirowały nas do przygotowania nowej oferty edukacyjnej szkoły – pozalekcyjnych zajęć dwujęzycznych. Nasi gospodarze natomiast odkryli w gościach z Polski partnera do długotrwałej współpracy, z dużym doświadczeniem w realizowaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich i pomysłami na wspólne działania. W czasie sfotografowanego spotkania w listopadzie 2019 roku powstał pomysł na międzynarodowy projekt w ramach akcji KA 229 dotyczący europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Projekt ten złożony i dofinansowany, rozpoczął się w naszych szkołach we wrześniu 2020 roku. Teraz nie tylko inspirujemy się nawzajem – teraz działamy razem!