Integracja, tolerancja, praca


W październiku 2018r. 16 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk zrealizowało staże w zagranicznych przedsiębiorstwach we Włoszech w Rimini. Był to niesamowity czas zdobywania doświadczenia zawodowego, czas uwrażliwienia uczestników na odmienność kulturowo – językową. To niezwykły okres pracy i integracji ludzkiej, zawarcia nowych znajomości oraz nauki wzajemnej tolerancji i szacunku.