Integracja z osobami niepełnosprawnymi


Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu Erasmus+ w Gmunden w Austrii. Poznanie życia codziennego osób niepełnosprawnych stało się dla uczniów cennym życiowym doświadczeniem uczącym otwartości, tolerancji i akceptacji. Każdy mógł zadać pytanie i otrzymać wyczerpującą odpowiedź, która pomogła zrozumieć, że osoby niepełnosprawne również żyją pełnią życia i mimo wielu przeszkód realizują swoje marzenia.