“International High 5: career portfolio” in Lithuania


„International high 5: career portfolio” – tym razem na Litwie – to czas intensywnych poszukiwań i działań uczniów i nauczycieli. Uznaliśmy Litwę za naszą wspólną „ojczyznę projektową” recytując Inwokację w językach projektu podczas city game i stale  poszukiwaliśmy recepty na sukces zawodowy. Poznawaliśmy m.in. świat pracy barmana, elektryka, naukowca, dziennikarza, radiowca i murarza. Wszystkiego należy spróbować, by wiedzieć czy się nam to podoba, czy nie. High5!!!