International high 5: career portfolio


Uczniowie 5 klas utworzyli portfolia, w których według załączników odkrywają siebie, jako pierwszy krok do kształtowania kariery zawodowej. Niektóre zadania: Mirror: obserwowanie siebie w parach przez 2 tygodnie według danych wskazówek+podsumowująca prezentacja. Talent fair: uczenie innych swoich umiejętności. Zarządzanie 4 energiami: kreatywne wykorzystanie jogi Tree, Sun Salutation. Crazy Me: kolaż o sobie samym według ankiety. Ścieżka zmysłów: w parach i oddziaływanie na wszystkie zmysły.