Invigilation – why me?


Zdjęcie prezentuje warsztaty dla uczniów przeprowadzone podczas wizyty w Austrii na temat działalności niektórych portali internetowych i firm komputerowych. Profilowanie użytkowników, a co za tym idzie, zdobywanie szczegółowych informacji na temat każdego użytkownika jest powszechną praktyką. Ważna jest więc świadomość jakiego rodzaju informacje należy zamieszczać w internecie.