Irlandia – kultura i ludzie – praktyki ZSH w Sopocie w Irlandii


Celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów poprzez realizację programu praktycznej nauki zawodu uczniów Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

w przedsiębiorstwach IT i hotelach w Irlandii