Iść, ciągle iść w stronę słońca-czyli na naukę nigdy nie jest za późno…


Iść, ciągle iść w stronę słońca czyli na naukę nigdy nie jest za późno! Szkolenie językowe nauczycieli w Bournemouth w Wielkiej Brytanii w październiku 2015 roku.Celem naszego projektu jest nowoczesna i mobilna kadra nauczycielska, wyróżniająca się wysokimi kompetencjami. Nauczyciele, którzy odbędą szkolenie za granicą, będą w przyszłości prowadzić zajęcia metodą CLIL, czyli wprowadzać elementy języka angielskiego na innych przedmiotach.