It’s never just a movie


“Picture’s up” to wymiana młodzieżowa zrealizowana w Krakowie, dotycząca historii kinematografii oraz teatru. Realizując ten projekt chcieliśmy dać młodzieży możliwość poznania i zagłębienia się w historię, aby w sposób bardziej refleksyjny podchodziła do odbioru sztuki. Ponadto, między innymi młodzież miała szansę wziąć udział w warsztatach teatralnych, aby zmierzyć się z lękiem przed sceną, wystąpieniami publicznymi i poprawić swoją pewność siebie.