Jacy jesteśmy?


Przygotowując się do wyjazdów w ramach projektów Erasmus plus uczniowie zawsze zastanawiają się co ich czeka: co będzie podobne, a co odmienne. Dlatego jednym z zadań, które musieli wykonać podczas działań projektowych, było zastanowienie się nad podobieństwami i różnicami dnia codziennego, w zwyczajach i kulturze, po to by stworzyć przewodnik dla nowo przyjezdnych, który nazwaliśmy “Survival kit”.