Jak to z lnem było


„Moc kultury dawniej i dziś” to projekt wymiany młodzieży podczas, której uczestnicy  poznawali obraz dawnej kultury. Zdjęcie przestawia uczestników wymiany, którzy podczas praktycznych warsztatów w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej mieli możliwość spróbowania samodzielnej obróbki słomy lnianej za pomocą tradycyjnych narzędzi.
Celem projektu było spotkanie się młodzieży w regionie bliskim dla obu narodowości by uczestnicy projektu mogli wspólnie poznać kulturę, obyczaje charakterystyczne dla regionu Orawy oraz części małopolski, odnaleźć wspólne korzenie wśród rodzin polskich i słowackich, porównać obraz dawnej kultury, obyczajów, ale głównie wykształtować postawy tolerancji i zrozumienia wobec innych ludzi.
W wymianie wzięli udział podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce oraz uczniowie ze Spojenej Skoly w Niżnej na Słowacji łącznie 30 uczestników projektu.