Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów?


Rozwiązywanie konfliktów to wyzwanie, z którym dużo łatwiej zmierzyć się w grupie. Przy odpowiednim wparciu, motywacji i zaangażowaniu, nawet najtrudniejszy spór zostanie rozwiązany z sukcesem! W czasie partnerstwa strategicznego „First ADR Kit” razem z organizacjami z Estonii, Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii wypracowaliśmy narzędzia edukacyjne, warsztaty i gry symulacyjne, które pomagają młodym ludziom rozwiązywać codzienne konflikty przy wykorzystaniu mediacji – jednej z Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR). Projekt pomógł nie tylko przełamać bariery pomiędzy zwaśnionymi stronami, ale połączył też przedstawicieli świata biznesu i sektora pozarządowego we wspólnej pracy na rzecz rozwoju młodzieży. Na zdjęciu  mediator biznesowy i trener z entuzjazmem podsumowujący warsztaty dla uczestników przy wykorzystaniu edukacji pozaformalej. Więcej informacji na temat projektu oraz podręcznik „Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów” dostępne na www.firstADRkit.org