Jan Paweł II – człowiek, który kochał góry


Głównymi celami naszego projektu jest dostosowania programów i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością, a także wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK). W trakcie codziennej pracy korzystamy z najnowszych technologii w terapii uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie oraz uczniów z autyzmem. Jest to także związane z dostosowaniem urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z rodzicami w celu przygotowania uczniów niepełnosprawnych do samodzielności. Jan Paweł II – człowiek, który kochał góry” to tytuł spotkania poetyckiego, jakie przygotowali uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. 20 października br. zaproszeni goście mogli wsłuchać się w poezję tego wielkiego Polaka, jak i mogli przypomnieć sobie najważniejsze fakty z jego życia. Uczniowie przygotowali prezentację Power Point oraz nagrali krótki klip z tego wydarzenia.