Jarmark w trakcie mobilności w Polsce


“Jarmark z początku XX w” – na straganach były tradycyjne produkty, zwierzęta, starocie, gospodarz strzygł owce, praczki kłóciły się przy pracy a motocykliści w skórzanych kaskach i płaszczach jeździli starymi motorami.