Jesteśmy głosem a nie echem!


Bądź głosem a nie echem – to tytuł projektu, w którym uczestniczyła młodzież z Druskininkai Rytas Gymnasium z Litwy oraz podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, będący młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych  i pochodząca ze środowisk defaworyzowanych.

Zdjęcie przedstawia głos młodych ludzi przeciwko wszelkim form uzależnień, tych typowych jak alkoholizm, jak i nowo powstałych.  Projekt zrodził się z inicjatywy młodzieży, której rzeczywistość i własne doświadczenia  pozwoliły wysnuć dość ogólne wnioski mówiące, że zdrowie stanowi marginalną część codziennej aktywności  większości młodzieży a zachowania te nie zawsze spowodowane są niechęcią do fizycznego wysiłku lecz podejmowaniem ryzykownych zachowań prowadzących do uzależnień i złego odżywiania.